Lipase catalyzed kinetic resolution of racemic 1-phenylethanol

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Otto Långvik, Tiina Saloranta, Reko Leino
Redaktörer: Carlos A. M. Afonso, Nuno R. Candeias, Dulce Pereira Simão, Alexandre F. Trindade, Jaime A. S. Coelho, Bin Tan, Robert Franzén
Förlagsort: Cambridge
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Royal Society of Chemistry
Moderpublikationens namn: Comprehensive organic chemistry experiments for the laboratory classroom
Artikelns första sida, sidnummer: 919
Artikelns sista sida, sidnummer: 922
ISBN: 978-1-84973-963-4


Nyckelord

Chiral gas chromatography, Enantiomeric excess, Enzyme catalyst, Keto-enol tautomerism, Kinetic resolution

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 03:41