Outsagt

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kari Kotkavaara
Förläggare: Taidehistorian seura - Föreningen för konsthistoria
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: TAHITI
Nummer: 4
eISSN: 2242-0665


Nyckelord

Use of history, War Memorial

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 04:08