Workplace bullying in the Finnish public sector. Who? Me?

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Takis Venetoklis, Pekka Kettunen
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Review of Public Personnel Administration
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 26

Senast uppdaterad 2020-25-01 vid 03:19