Customer value perception in advanced service delivery

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Liinamaa, Maria Ivanova-Gongne, Jussi Hietamäki, Magnus Gustafsson
Redaktörer: María Luz Martín Peña
Förlagsort: Madrid
Publiceringsår: 2016
Förläggare: OmniaScience
Moderpublikationens namn: Book of abstracts : 4th International Business Servitization Conference
Artikelns första sida, sidnummer: 33
Artikelns sista sida, sidnummer: 37
ISBN: 978-84-944673-3-2

Senast uppdaterad 2020-05-07 vid 04:39