Att blogga det ätstörda

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ann-Charlotte Palmgren
Förläggare: Sukupuolentutkimuksen seura
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Sukupuolentutkimus
Volym: 27
Nummer: 3/2014
Artikelns första sida, sidnummer: 48
Artikelns sista sida, sidnummer: 53

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 03:48