Pediatric Drug Development and Dosage Form Design

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Preis M, Breitkreutz J
Förläggare: SPRINGER
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: AAPS PharmSciTech
Tidskriftsakronym: AAPS PHARMSCITECH
Volym: 18
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 239
Artikelns sista sida, sidnummer: 240
Antal sidor: 2
ISSN: 1530-9932


Nyckelord

dosage forms, pediatric drug development, pediatrics

Senast uppdaterad 2020-15-08 vid 02:58