KIF5C S176 Phosphorylation Regulates Microtubule Binding and Transport Efficiency in Mammalian Neurons

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Artur Padzik, Prasannakumar Deshpande, Patrik Hollos, Mariella Franker,
Emmy H. Rannikko, Dawen Cai, Piotr Prus, Mats Mågård, Nina Westerlund,
Kristen J. Verhey, Peter James, Casper C. Hoogenraad, EleanorT. Coffey
Förläggare: Frontiers Research Foundation
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Frontiers in Cellular Neuroscience
Volym: 10
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 15
eISSN: 1662-5102

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 06:17