Whose Question? Whose Knowledge?: Morality in the Negotiation and Management of L2 Knowledge in a Communicative L2 Programme

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fredrik Rusk, Michaela Pörn, Fritjof Sahlström
Redaktörer: Alessio Surian
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Sense publishers
Moderpublikationens namn: Open Spaces for Interactions and Learning Diversities
Artikelns första sida, sidnummer: 151
Artikelns sista sida, sidnummer: 166
eISBN: 978-94-6300-340-7

Senast uppdaterad 2020-29-05 vid 03:30