Coordination Among Mobile Objects

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Petre L, Sere K
Redaktörer: Ciancarini P, Wolf A
Förläggare: Springer-Verlag
Publiceringsår: 1999
Moderpublikationens namn: Proceedings of COORDINATION '99 - Third International Conference on Coordination Models and Languages
Seriens namn: Lecture Notes in Computer Science
Volym: 1594
Artikelns första sida, sidnummer: 227
Artikelns sista sida, sidnummer: 242

Senast uppdaterad 2020-02-10 vid 01:18