På väg mot en högskolepedagogik: lärarens vetenskap och praktik

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sven-Erik Hansén, Pertti Kansanen, Jan Sjöberg
Editors: Thomas Hansson
Publication year: 2016
Publisher: Gidlunds
Book title: Pedagogik för högskolelärare
Start page: 401
End page: 410
ISBN: 978-91-7844-937-8

Last updated on 2020-22-09 at 06:04