Att förstå en filosof i förhållande till hans tid: von Wright läser Wittgenstein

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lars Hertzberg
Redaktörer: Johan Strang, Thomas Wallgren
Förlagsort: Helsingfors, Stockholm
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Svenska litteratursällskapet i Finland
Moderpublikationens namn: Tankens utåtvändhet: Georg Henrik von Wright som intellektuell
ISBN: 978-951-583-356-3


Nyckelord

von Wright


Dokument


Senast uppdaterad 2020-05-06 vid 05:14