Att förstå en filosof i förhållande till hans tid: von Wright läser Wittgenstein

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Lars Hertzberg
Editors: Johan Strang, Thomas Wallgren
Place: Helsingfors, Stockholm
Publication year: 2016
Publisher: Svenska litteratursällskapet i Finland
Book title: Tankens utåtvändhet: Georg Henrik von Wright som intellektuell
ISBN: 978-951-583-356-3


Keywords

von Wright


Documents


Last updated on 2020-02-04 at 07:43