The Biswa Ijtema

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nina Björkman
Redaktörer: Tore Ahlbäck
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2010
Förläggare: Donner Institute for Research in Religious and Cultural History
Moderpublikationens namn: Pilgrimages Today
Artikelns första sida, sidnummer: 9
Artikelns sista sida, sidnummer: 23
ISBN: 978-952-12-2398-3


Nyckelord

Comparative Study of Religion, Islam, Pilgrims and pilgrimages, Sociology of religion

Senast uppdaterad 2020-22-02 vid 06:16