Finland och NFPF under fyra decennier: Bidrag till Nordic Studies in Education

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Göran Björk, Sven-Erik Hansén
Förläggare: Universitetsforlaget
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Nordic Studies in Education / Nordisk Pedagogik
Volym: 35
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 70
Artikelns sista sida, sidnummer: 80
eISSN: 1891-5949


Nyckelord

Nordic studies in education

Senast uppdaterad 2019-05-12 vid 05:43