Kärnkurser i lärarprogram (UVK). Analys av dokument, intervjuer, enkätsvar och observationer: 4U Utvecklande utvärdering utbildningsvetenskapliga kärnan Uppsala Unversitet

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sven-Erik Hansén, Tom Wikman
Förläggare: Uppsala universitet : Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Förlagsort: Uppsala
Publiceringsår: 2016

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 05:30