Rethinking Software Updating; Concepts for Improved Updatability

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Dan Österberg, Johan Lilius
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Publiceringsår: 2003
Seriens namn: TUCS Technical Report
Nummer i serien: 550
Antal sidor: 107
ISBN: 952-12-1213-6
ISSN: 1239-1891

Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 05:56