Imponerande om det svenska i storfurstendömet Finland. [Recension av Max Engman: Språkfrågan. Finlandssvenskhetens uppkomst 1812-1922]

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Viveca Rabb
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 71
Artikelns sista sida, sidnummer: 73

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 05:32