Deckargenren i grundliga och allmänna ordalag. [Recension av Paula Arvas & Voitto Ruohonen: Alussa oli murha. Johtolankoja rikoskirjallisuuteen]

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jenni Kronqvist
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 3-4
Artikelns första sida, sidnummer: 110
Artikelns sista sida, sidnummer: 113

Senast uppdaterad 2020-17-01 vid 03:17