Kretsen kring Tom Sandlund. [Recension av Karin Creutz och Mika Helander (red.): Tala om mångfald! Medborgarsamhället, media, universitet och etnicitet. Festskrift till Tom Sandlund]

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Kirsti Suolinna
Publication year: 2017
Journal: Finsk tidskrift
Issue number: 1
Start page: 105
End page: 108

Last updated on 2020-04-08 at 07:32