An Implementation of Escape Analysis for Java

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jonas Munsin, Johan Lilius
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Publiceringsår: 2003
Seriens namn: TUCS Technical Report
Nummer i serien: 511
ISBN: 952-12-1122-9
ISSN: 1239-1891

Senast uppdaterad 2020-22-09 vid 05:31