The management of dynamic epistemic relationships regarding second language knowledge in second language education: Epistemic discrepancies and epistemic (im)balance

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fredrik Rusk, Michaela Pörn, Fritjof Sahlström
Förläggare: Taylor & Francis
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Classroom Discourse
Volym: 7
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 184
Artikelns sista sida, sidnummer: 205
eISSN: 1946-3022

Senast uppdaterad 2020-28-09 vid 02:50