Joachim Östlund, Saltets pris. Svenska slavar i Nordafrika och handeln i Medelhavet 1650–1720: av Emil Kaukonen

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Emil Kaukonen
Förläggare: Historiska föreningen
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Historisk tidskrift för Finland
Tidskriftsakronym: HTF
Volym: 100
Nummer: 3


Nyckelord

Book review

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 02:57