Constitutional Amendment Methods in the Democracies of the World

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Dag Anckar, Lauri Karvonen
Redaktörer: Piotra Mikulego, Andrzeja Kuliga, Janusza Karpa, Grzegorza Kucy
Förlagsort: Warsawa
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Wydawnictwo Sejmowe
Moderpublikationens namn: Ustroje tradycje i porownania
Seriens namn: NA
Nummer i serien: NA
Volym: NA
Artikelns första sida, sidnummer: 205
Artikelns sista sida, sidnummer: 218
ISBN: 978-83-7666-392-0

Senast uppdaterad 2019-13-12 vid 03:39