Mapping potential acid sulfate soils in Denmark using legacy data and Lidar-based derivatives.

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Beucher A., Adhikari K., Breuning-Madsen H., Greve M.B., Österholm P., Fröjdö S., Jensen N.H., Greve M.H.
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Geoderma
Volym: 308
Artikelns första sida, sidnummer: 363
Artikelns sista sida, sidnummer: 372

Senast uppdaterad 2019-08-12 vid 02:48