Mobile Ambients and P-Systems

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Petre I, Petre L
Förläggare: Springer-Verlag
Publiceringsår: 1999
Tidskrift: Journal of Universal Computer Science
Volym: 5
Nummer: 9
Artikelns första sida, sidnummer: 588
Artikelns sista sida, sidnummer: 598

Senast uppdaterad 2020-25-02 vid 03:45