Global optimization of mixed-integer signomial programming problems

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Andreas Lundell, Tapio Westerlund
Redaktörer: Jon Lee, Sven Leyffer
Förläggare: Springer New York
Förlagsort: New York
Publiceringsår: 2012
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Mixed integer nonlinear programming
Seriens namn: IMA volumes in mathematics and its applications
Volym: 154
Artikelns första sida, sidnummer: 349
Artikelns sista sida, sidnummer: 369
eISBN: 978-1-4614-1927-3

Senast uppdaterad 2020-01-04 vid 08:36