Med historien som vittne : Anders Svedbergs bruk av historien som argument för religionsfrihet

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jakob Dahlbacka
Redaktörer: Kurt E. Larsen
Förläggare: Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Bibliotheca historico-ecclesiastica lundensis
Förläggare: Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap
Moderpublikationens namn: Historiebruk i väckelseforskningen
Seriens namn: Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis
Nummer i serien: 58
Artikelns första sida, sidnummer: 89
Artikelns sista sida, sidnummer: 116
ISBN: 978-91-89515-25-3
ISSN: 0346-5438


Nyckelord

Religious uses of history, Uses of history

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 06:18