Optimization of power transformations in global optimization

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lundell A, Westerlund T
Förläggare: Italian Association of Chemical Engineering - AIDIC
Publiceringsår: 2007
Tidskrift: Chemical Engineering Transactions
Volym: 11
Artikelns första sida, sidnummer: 95
Artikelns sista sida, sidnummer: 100
ISSN: 1974-9791

Senast uppdaterad 2019-06-12 vid 05:48