Oxalic acid and calcium oxalate in production of wood-containing paper : formation, analysis, and control

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Matti Häärä
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
ISBN: 978-952-12-3076-9

Senast uppdaterad 2020-14-08 vid 04:48