Transformation techniques for signomial functions in global optimization

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lundell A
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2009
ISBN: 978-952-12-2359-4

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 03:15