Översättning från latin, inledning och kommentarer ; Tretton brev / Augustinus

C2 Edited book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Anni Maria Laato, Patrik Hagman
Place: Skellefteå
Publication year: 2007
Publisher: Artos & Norma bokförlag
ISBN: 978-91-7580-337-1

Last updated on 2020-13-08 at 04:59