Emmy Köhler (1858−1925)

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Camilla Hambro
Förläggare: The Royal Swedish Academy of Music / Kungliga Musikaliska Akademien
Förlagsort: Stockholm
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Swedish musical heritage / Levande musikarv


Abstrakt

Emmy Christina Köhler (f. Welin) föddes 22 maj 1858 och avled i Fresta norr om Stockholm 2 februari 1925. Hon var sångkompositör, författare och lärarinna. Gift med kanslirådet på finansdepartementet Sven Köhler och bosatt på Norrsätra gård i Sollentuna. Hon gav ut sångböcker för barn, och en särställning i den levande svenska sångtraditionen har hennes ”Nu tändas tusen juleljus”. Artikeln är en biografi med verklista och bibliografi.

Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 02:59