Handbook of Research Methods and Applications in Entreprenuership and Small Business

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Alan Carsrud , Malin Brännback
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Edward Elgar
Seriens namn: Handbooks of Research Methods and Applications series
ISBN: 978 0 85793 504 5

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 05:30