Alette (Alethe) Due (1812−1887)

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Camilla Hambro
Förläggare: The Royal Swedish Academy of Music / Kungliga Musikaliska Akademien
Förlagsort: Stockholm
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Swedish musical heritage / Levande musikarv


Abstrakt

Alette (Alethe) Wilhelmine Georgine Due (f. Sibbern), föddes i norska Værne kloster 28 februari 1812 och dog i Kristiania (nuv. Oslo) 7 maj 1887. Som hustru till Frederik Due, stationerad i Stockholm först som norsk statssekreterare (1822−41), sedan som norsk statsminister (1841−58), stod hon i centrum av huvudstadens norsk-svenska sällskapsliv. Hon framträdde i dessa kretsar som sångerska och komponerade även pianoverk och sånger. Hedersledamot av Kungl. Musikaliska akademien 1850. Artikeln är en biografi med verklista och bibliografi.

Senast uppdaterad 2020-11-08 vid 04:17