Soft Computing in Analytics: Handling Imprecision and Uncertainty in Strategic Decisions

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Christer Carlsson
Förläggare: International Association for Fuzzy-Set Management and Economy (SIGEF)
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Fuzzy Economic Review
Volym: XVII
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 3
Artikelns sista sida, sidnummer: 21

Senast uppdaterad 2020-29-01 vid 04:45