Generalizing Action Systems to Hybrid Systems

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Back R, Petre L, Porres I
Redaktörer: Joseph M
Förläggare: Springer-Verlag
Publiceringsår: 2000
Moderpublikationens namn: 6th International Symposium on Formal Techniques in Real-Time and Fault-Tolerant Systems, FTRTFT'2000
Seriens namn: Lecture Notes in Computer Science
Volym: 1926
Artikelns första sida, sidnummer: 202
Artikelns sista sida, sidnummer: 213

Senast uppdaterad 2020-25-01 vid 03:02