M3 Interoperability for Remote Rehabilitation with Kinect

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Natalia Díaz Rodríguez, Stefan Grönroos, Franck Wickström, Petteri Karvinen, Anders Berg, Shohreh Hosseinzadeh, Marion Karppi, Johan Lilius
Redaktörer: Juha-Pekka Soininen, Sergey Balandin, Johan Lilius, Petri Liuha, Tullio Salmon Cinotti
Förläggare: TUCS Lecture Notes
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2013
Förläggare: TUCS
Moderpublikationens namn: Proceedings of the Open International M3 Semantic Interoperability Workshop
Seriens namn: TUCS Proceedings
Nummer i serien: 21
Artikelns första sida, sidnummer: 153
Artikelns sista sida, sidnummer: 163
ISBN: 978-952-12-2990
ISSN: 1797-8831

Senast uppdaterad 2020-18-01 vid 02:39