Teachers' professional development as enabling and constraining dialogue and meaning-making in Education for All

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Petri Johannes Salo, Karin Rönnerman
Redaktörer: Jane Wilkinson, Laurette Bristol, Petra Ponte
Förlagsort: London and New York
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Routledge
Moderpublikationens namn: Professional Development: Education for All as praxis
Artikelns första sida, sidnummer: 146
Artikelns sista sida, sidnummer: 156
ISBN: 9781138186675

Senast uppdaterad 2019-13-12 vid 03:34