The "many-splendoured thing": Francis Thompson, Science, and Cognitive Poetics

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johnson Anthony, Torrkulla Göran
Redaktörer: Merja Polvinen, Maria Salenius & Howard Sklar
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Eetos-julkaisuja
Förläggare: Eetos
Moderpublikationens namn: Mielikuvituksen maailmat
Volym: 19
Artikelns första sida, sidnummer: 134
Artikelns sista sida, sidnummer: 157
ISBN: 978-952-68429-5-0
ISSN: 1795-3014
eISSN: 2343-1210

Senast uppdaterad 2020-19-01 vid 03:05