Efficient Implementations of Multi-Process Handshaking on Broadcasting Networks

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: M. Aspnäs M, R. J. R Back R, R. Kurki-Suonio
Förläggare: Åbo Akademi
Publiceringsår: 1989

Senast uppdaterad 2020-11-08 vid 05:25

Dela länk