Sadan vuoden malmijahti : K.H. Renlundin säätiö 1915-2015

E2 Populär monografi


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Carl Ehlers, Carl-Gustav Lindén, Henry Wiklund
Förläggare: K.H. Renlundin säätiö
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2016
Förläggare: K. H. Renlunds stiftelse
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 100
ISBN: 978-952-93-7117-4

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 05:50