Demokratiaindikaattorit 2015

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Borg Sami, Kestilä-Kekkkonen Elina, Westinen Jussi
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Ministry of Justice, Finland
Seriens namn: Selvityksiä ja ohjeita
Nummer i serien: 56/2015
eISBN: 1798-7067


Abstrakt


Demokratiaindikaattorit 2015 -raportti päivittää ja uudistaa sisällöllisesti kahta oikeusministeriön julkaisusarjassa aiemmin julkaistua demokratiaindikaattoriteosta (2006 ja 2013).

Tilastokatsausmainen raportti painottuu vuosien 2003−2015 kansallisten eduskuntavaalitutkimusten aineistoista kerättyihin pitkittäistietoihin, jotka käsittelevät vaaleja, äänestyspäätöksiä ja niiden perusteita, puolueiden kannattajakuntien rakennetta ja ideologista sijoittumista sekä kansalaisten poliittisia asenteita.

Indikaattorit perustuvat tutkimusaineistosarjoihin ja yksittäisiin sähköisiin tutkimusaineistoihin, joista valtaosa on avoimesti käytettävissä tieteelliseen tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston palvelujen kautta. Päivitetyt demokratiaindikaattorit löytyvät lähitulevaisuudessa Suomen vaalitutkimusportaalista (www.vaalitutkimus.fi).

Suomalainen demokratia voi monien mittareiden perusteella edelleen melko hyvin. Kansalaiset ovat tyytyväisiä demokratian yleiseen toimivuuteen ja politiikka kiinnostaa ainakin jonkin verran suurinta osaa vaalien äänioikeutetuista.

Terve epäluottamus politiikkaa ja politiikkoja kohtaan on osa toimivaa demokratiaa mutta liian monien osallistumattomuus on aito haaste viranomaisten toimeenpanemalle demokratiapolitiikalle.Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 04:33