Kan vi stå till tjänst?: Integration på svenska i Finland

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mika Helander, Teikari Karoliina, Pötzsch Tobias, Sundbäck Liselott, Kosova Magdalena, Airas Isabel
Förläggare: Svenska kulturfonden
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Svenska kulturfonden
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 143
ISBN: 978-951-9211-96-1


Nyckelord

Immigration, Integration, Swedish language


Dokument


Senast uppdaterad 2020-09-07 vid 05:56

Dela länk