...And Death proclaimed ‘HAPPY HOGSWATCH TO ALL, AND TO ALL A GOOD NIGHT’ : Intertext and Folklore in Discworld-fandom

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jakob Löfgren
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2018
ISBN: 978-952-12-3637-2
eISBN: 9789521236389

Senast uppdaterad 2020-29-09 vid 03:25