Virheellisiä todistuksia

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Neea Palojärvi
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Matematiikkalehti Solmu
Volym: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 9
Artikelns sista sida, sidnummer: 11

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 04:35