Kriget som drama och ideologisk samlingspunkt. Ture Nermans "Fiender" (1916) och Bertel Gripenbergs Kanonernas röst (1922)

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Claes Ahlund
Editors: Jennica Thylin-Klaus, Martin Welander
Publisher: Svenska litteratursällskapet i Finland
Place: Helsingfors
Publication year: 2016
Journal: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Publisher: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Book title: Historiska och litteraturhistoriska studier 91
Title of series: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Number in series: 807
Issue number: 807
Start page: 125
End page: 159
ISBN: 978-951-583-346-4
ISSN: 0039-6842

Last updated on 2020-26-02 at 02:40