En blick på dogmatikstudier på 1770-talet: Abraham Sinius

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anni Maria Laato
Redaktörer: Tage Kurtén, Mikael Lindfelt, Pamela Slotte
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2001
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Moderpublikationens namn: Ratio et fides : studia in honorem Hans-Olof Kvist
Artikelns första sida, sidnummer: 213
Artikelns sista sida, sidnummer: 228
ISBN: 951-765-069-8

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 03:47