Generalizing trade-off deirections in multiobjective optimization

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marko M. Makelä, Yury Nikulin, Jozsef Mezei
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Control and Cybernetics
Volym: 41
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 561
Artikelns sista sida, sidnummer: 576

Senast uppdaterad 2020-28-09 vid 03:50