Linguistic Consensus Models based on a Fuzzy Ontology

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Perez Ignacio J., Wikström Robin, Mezei József, Carlsson Christer, Anaya Karina, Herrera-Viedma Enrique
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Procedia Computer Science
Volym: 17
Artikelns första sida, sidnummer: 498
Artikelns sista sida, sidnummer: 505

Senast uppdaterad 2020-26-01 vid 04:38