Euroopan tyttöjen matematiikkaolympialaiset koordinaattorin silmin

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anne-Maria Ernvall-Hytönen
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Matematiikkalehti Solmu
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 9
Artikelns sista sida, sidnummer: 11
eISSN: 1458-8048

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 09:05